Uitleg van de norm EN 1627-28-29-30 aangaande de inbraakweerstand

Veiligheidsklasse & uitgevoerde testen op ramen en deuren: De Europese normen leggen voornamelijk de focus op de constructie van de deur. Dit met het oog op de inbraakweerstand. De normen EN1627 tot EN1630 zijn er gekomen met de bedoeling de inbraakweerstanden van de veiligheidsdeuren te kunnen evalueren en deze uniformer te maken. In deze normen beschrijft men ook de gebruikte methodes voor het vastleggen van de veiligheidsklassen. Dit aan de hand van statische, dynamische en manuele inbraakpogingen. De norm EN1627 stelt een classificatiesysteem voor. Dit zowel voor veiligheidsdeuren, ramen, sluit -en hekwerk. In deze tabel stelt men een classificatie voor van 1 tot en met 6. Afhankelijk van de inbraak vertragende werking  en het gebruikte materiaal voor deze inbraakpoging.

testen schema2

Statische inbraakpoging: De statische inbraakpoging wordt uitgevoerd aan de hand van een hydraulische breker. Dit zal uitgevoerd worden onder verschillende drukweerstanden. De maximale druk en de tijd dat dit mag uitgevoerd worden is afhankelijk van de veiligheidsklasse die men beoogt.

Dynamische inbraakpoging: De dynamische inbraakpoging zal worden uitgevoerd voor de veiligheidsklasse 1 tot 3. De dynamische inbraakpoging wordt slechts ondernomen indien de deur de statische inbraakpoging heeft doorstaan. Bij deze test laat men een dubbele band van 50 kilogram op verschillende plaatsen vallen op de deur. Dit zoals beschreven in norm NBN EN 12600. Men laat het gewicht vallen van een vastgestelde hoogte afhankelijk van de veiligheidsklasse die men beoogt.

Manuele inbraakpoging De manuele inbraakpoging zal worden uitgevoerd indien het product de dynamische en statische test heeft doorstaan. Bovendien behoort de deur dan tot de  veiligheidsklasse 2 tot 6. Deze test heeft tot doel de zwakke punten van het product uit te lichten. Vervolgens probeert men de deur te forceren in een bepaalde tijd, afhankelijk van de veiligheidsklasse die men beoogt. Deze manuele inbraakpoging zal worden uitgevoerd met specifiek materiaal. Dit materiaal wordt bepaald al naar gelang de boogde veiligheidsklasse, tevens mag men het materiaal gebruiken van alle lagere veiligheidsklassen.

 

 

Close
Go top